Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 48S,2009-10: Prop. 48 S (2009-2010) Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 1348 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554901akkrediteringsverksemd1
1554870akkrediteringsverksemda1
1554878avtaleregimet2
1554873brønnøysundsregistra1
1554879brønnøysund­registra1
1554902brønnøy­sundregistra1
1554914dividendeutbetaling1
1554898erstatnings­ansvaret1
1554897erstatnings­utbetalingar1
1554900erstattings­kravet1
1554916forvaltingsbedriftene1
1554912føretakssaker1
1554906førstegongs­gebyr1
1554895garanti­ordninga1
1554907gebyrinntekta1
1554894innlånssida1
1554892innovasjons­låneramma1
1554913inntekts­løyving1
1554874konsulent­tenester1
1554886kontigentoppkallinga1
1554904oppdrags­inntektene1
1554920overgangskontraktene1
1554899premie­inntekter1
1554909skipssikkerheitslova10
1554908skipssikkerhetslova1
1554922statsstønads­regelverket1
1554919såkorn­invest1
1554880tenesteeigar2
1554877tenesteeigarane2
1554905teneste­eigarane1
1554885tilskotsutbetalingar1
1554911tilsynsstyremakta1
1554921tinglysingsavgift1
1554896trekkfullmakta2
1554910tyngast1
1554890vedlikehaldskost­nadene1
1554889verdinedskrivingar2