Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 46S,2009-10: Prop. 46 S (2009-2010) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 659 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554866flyktningutgiftene1
1554853flyktningutgifter2
1554855næringslivsutsending1
1554858næringsutsending1
1554868»scaling1