Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 44S,2009-10: Prop. 44 S (2009-2010) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 1117 ordformer var 49 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554821arbeids­mengde1
1554802deltakaravtala1
1554799deltakaravtale1
1554784distrikts­bidraget1
1554787fangst­anlegga1
1554823fondsavkastning2
1554809forretningsforholda1
1554780førehands­definerte1
1554795gjennomføringsavtala3
1554788havbotnbrønnar5
1554817investeringsanslag3
1554805kontantinnkallingane1
1554792lagringsstader1
1554791lagrinsstaden1
1554803låneavtalene2
1554779meirinvesteringane1
1554782nettotilskot3
1554810opp­låninga1
1554793planleggings­utgifter1
1554789plattformbrønn1
1554825revisjonssaka1
1554826rikgassrøyr1
1554818sals­volum1
1554800selskaps­avtale1
1554822skredføre­bygging1
1554797teknologi­senteret1
1554812utbyggingsinve­steringar1
1554828wintershall3
1554811­forskot1
1554827­oselvar1