Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 40S,2009-10: Prop. 40 S (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 834 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554593adopsjonssøkjarar2
1554601asyl­søkjarar2
1554590barneombodsliknande1
1554592framtidsfondet1
1554606klientutlegg1
1554608klientutlegga1
1554602mindre­årige1
1554599nyanskaffingar1
1554596opphaldsdag1
1554595tilleggs­bevilgninger1
1554603til­delinga1
1554607utgiftsdeling1
1554594utgifts­nivået1