Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 35S,2009-10: Prop. 35 S (2009-2010) Samtykke til å setje i kraft ein protokoll til endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia, underskriven i Brussel 10. september 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 279 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554586reynders1
1554587skatteinteresse2