Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 27L,2009-10: Prop. 27 L (2009-2010) Endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.10.2009

Av i alt 556 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554576axellia2
1554582inngrepssaka1
1554569kopilegemiddel8
1554583kopilegemiddelet2
1554585kopiprodusenten1
1554571lagerhalde1
1554580legemiddelpatent1
1554577marknadsløyve2
1554579originallegemiddel3
1554584originallegemiddelet3
1554570patentlov2
1554573prekliniske1
1554581vernesertifikat2
1554578»patentloven1