Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 25L,2009-10: Prop. 25 L (2009-2010) Endringar i lov om Statens pensjonsfond

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.10.2009

Av i alt 299 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554563føretaksnamnet1
1554564petroleumverksemda1
1554562statoil­hydro1