Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18L,2009-10: Prop. 18 L (2009-2010) Endring i akvakulturloven

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.10.2009

Av i alt 346 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554381aureløyve2
1554383sparebankforeningener1
1554382­fråsegn1