Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 157S,2009-10: Prop. 157 S (2009-2010) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna - Ørgenvika i Buskerud fylke

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.06.2010

Av i alt 704 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554369bompengeanalysen1
1554379bompenge­opplegget1
1554361bompenge­ordning1
1554378kjeldbergsvingene1
1554365logitmodell1
1554375personvernretten1
1554367prognosetrafikken1
1554370prosjektfinansieringa1
1554360prosjektomtale1
1554362reisetidsreduksjon1
1554376sporfri1
1554372styrings­ramme1
1554377tidsgevinst1
1554371trafikkomfang1
1554368trafikkprog­nosen1
1554363trafikkvurdering1
1554373trafikk­føresetnadene1
1554364vegvalsmodell1
1554380­buskerud1