Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 156L,2009-10: Prop. 156 L (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i folketrygdlova mv. (enkelte ­presiseringar i samband med pensjonsreforma)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.06.2010

Av i alt 2656 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554327avdøydd1
1554356basispensjon1
1554334basispensjonen3
1554340ektefelletillegget2
1554349endringslovar1
1554352etterbetalast1
1554308familiepleiar7
1554319ferdiglikna2
1554341forsørgingsansvar1
1554330førtidspensjonsordning1
1554306garantipensjon4
1554320garantipensjonen3
1554318garantipensjonsnivået1
1554302hovudsak­leg1
1554301inntektspensjon14
1554311inntektsprøvt2
1554350kapittelnamna1
1554347lovmerknaden1
1554353merk­naden1
1554357minstegarantiane1
1554335minsteytingar1
1554321oppteningsperiode3
1554307oppteningsperioden1
1554355pensjonsbehaldninga2
1554316pensjonsgraden1
1554309pensjonstillegget3
1554322pensjonsuttak1
1554323pensjons­poeng1
1554315pensjons­tillegg1
1554331pleieforholdet1
1554325poengår6
1554336reguleringsprinsippa1
1554346rekneteknisk2
1554305tidleguttak3
1554343tilskottslova2
1554333trygdeavtaler2
1554338uttaksalder1
1554310uttaksreglane3
1554339­sjuande1
1554332­utbetaling1