Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 151L,2009-10: Prop. 151 L (2009-2010) Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådingssaker o.a.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.06.2010

Av i alt 3053 ordformer var 95 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554154behandlingsansvaret14
1554228behandlingsansvarlig1
1554160behandlingsformålet1
1554150behandlingsgrunnlag1
1554169behandlingsområdet2
1554178behandlingsplanar1
1554213benådinga1
1554197benådingar1
1554195benådingsinstituttet3
1554136benådingsordninga2
1554198benådingspraksisen3
1554139benådingssak7
1554196benådingssaka7
1554202benådingssakene3
1554137benådingssaker37
1554149benådingssøknad3
1554210benådingssøknaden1
1554185benådingssøknader1
1554184benådingsvedtak1
1554190benådningssak1
1554187benådningssaka2
1554134benådningssaker6
1554208benådningssøknad1
1554205botlagd1
1554204botlagde1
1554206botlagte2
1554221brotssaker1
1554219bygningsforhold2
1554180databehandlaravtale3
1554215deparetmentet1
1554148disiplinærbrot2
1554183domsseiinga3
1554201domstidspunktet2
1554224eineromsinnsetjing1
1554200femårsregelen1
1554152fengselsområde2
1554158fengselsområder1
1554186forvaltningsforskrifta1
1554159forvaringsanstalten2
1554156forvaringsstraffa2
1554172friomsorgsleiar1
1554141gjeninnsetjing3
1554203gjentaksfare1
1554166infoflyten1
1554177infoflytutvalet1
1554146innsetjingsgrunnlag2
1554214innsynshøvet1
1554216innsynssretten1
1554194kommuniseringsbrev1
1554222kommuniseringsbrevet1
1554144konvensjonsstridige1
1554147mishøveleg5
1554199nådesaker1
1554170oasys1
1554143omgjeringskrav4
1554155oppehalding1
1554226oppehaldinga1
1554182overgangsbustad2
1554135paragrafoverskrift1
1554179personundersøkingane2
1554165politieigedom1
1554173politioppgåva1
1554227prøvelauslatne1
1554188påtegningsark1
1554189påtegningsarket3
1554171registerlov1
1554151registeroppgåver2
1554142reststraff3
1554140resttida1
1554168risikohandteringsverktøy1
1554225rømmingsforsøk1
1554220sjuaende1
1554193statsrådsforedrag2
1554192statsrådsforedraget1
1554207statsrådsføredraget1
1554157straffalternativet1
1554174straffegjennomføringen1
1554181sysselsetjingsstader1
1554212taloppstilling1
1554209tillitsperspektiv1
1554161trugsmålsvurderingane2
1554163trugsmålsvurderingar2
1554164tryggleiksvurdere2
1554191underrettjast1
1554218utanforstående1
1554223varetektsfrådrag1
1554211ålmenheta1