Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 149S,2009-10: Prop. 149 S (2009-2010) Samtykke til ├ą setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.06.2010

Av i alt 384 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554133┬╗fisketurar1