Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 148S,2009-10: Prop. 148 S (2009-2010) Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.06.2010

Av i alt 384 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554132anmodinga3
1554129avtaleutkasta3
1554130informasjonsutvekslingsavtaler3
1554131skattunders√łkingar3