Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 137LS,2009-10: Prop. 137 LS (2009-2010) Trygdeoppgjeret 2010 og endringar i lov om supplerande st√łnad til personar med kort butid i Noreg (auke av st√łnadssatsane)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2010

Av i alt 841 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ