Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 127S,2009-10: Prop. 127 S (2009-2010) Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2010

Av i alt 1935 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553898belønnningsordninga1
1553921beslutningskriterium1
1553922beslutningsplanar1
1553886busstrasé1
1553894byåsvegen1
1553881enkeltgodkjenning1
1553883finansieringsrammer1
1553880flymateriell1
1553918forbikøyringsspor1
1553903giljatunnelen1
1553926hensettingsspor1
1553896hovudsykkelvegnettet1
1553905hunnevatn1
1553911innlekkasjesone1
1553888konkurranseutlysa1
1553908kostnadsoverlaga1
1553875kryssingspor1
1553895kystadlia1
1553928lastegata1
1553912mengdeauke4
1553884moflata4
1553876oskekrisa7
1553879oskeskyar1
1553906punktutbetringar2
1553899reguleringsplangrunnlag1
1553901retland5
1553878rutenettverk1
1553924signalteknisk1
1553925signaltekniske1
1553897skulevegundersøkingar1
1553887stamnetthamna1
1553920stasjonshall1
1553923stasjonsløysing1
1553892støyutsette4
1553890tillerbyen1
1553889tillerkrysset1
1553904tjørhomfjellet1
1553891tonstads1
1553885trafikkundersøking1
1553877transportstyrelsen2
1553917traséføring1
1553913vassikringsarbeidet1
1553874vålåsjø3