Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 112S,2009-10: Prop. 112 S (2009-2010) Lån frå den norske staten til den latviske staten

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.04.2010

Av i alt 852 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553551arbeidsløysesrate1
1553532bustadetterspørselen1
1553552deflasjonen1
1553554depresiert1
1553557euribor1
1553540fastkurs1
1553542fastkursen1
1553539fastkurspolitikken1
1553531gjeldsdriven1
1553537innskotsflukt1
1553536konjunkturdriven1
1553528latvisk­eigde1
1553529långivarlanda5
1553555långivarsamarbeidet1
1553547lønnskutta1
1553535nettooverføringar1
1553556penge­mark­nadsrente1
1553538poors2
1553530produktivitetsfremmande2
1553553realvalutakursen1
1553546samhøyrsfond1
1553543skatteaukar4
1553545svingingsbandet1
1553558valkretsen1
1553533valutakurssamarbeid1