Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 110S,2009-10: Prop. 110 S (2009-2010) Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.04.2010

Av i alt 478 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553522avgjerdsutkastet1
1553509byrå­kratiet1
1553519fellesskaps­regelverket1
1553526felles­europeisk1
1553523forskrifts­endringar1
1553518framgangs­måtar1
1553506interoperability1
1553527kunnskaps­utvikling1
1553513meir­administrasjon1
1553521observa­tørar1
1553511proposi­sjonen1
1553505samverknadsløysingar3
1553514stesta2
1553520styrings­komité1