Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 108S,2009-10: Prop. 108 S (2009-2010) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2010

Av i alt 1299 ordformer var 59 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553499belønningsmidlar1
1553503bergensregionprogram1
1553502bergensregionprogrammet1
1553486bergensringen1
1553470birkelandskrysset1
1553496bompengeuttak1
1553477brikkebruken1
1553474bytunnel1
1553473byutviklingstiltak1
1553451fjøsangerkryss1
1553462frådragsføring1
1553487fylkesprognosane2
1553489gjennomføringsstrategien2
1553452hasteprosjekta1
1553445innovasjonsregionane2
1553483interpolering1
1553453kanalvegen1
1553469kokstadkrysset1
1553498kostnadauker1
1553460kristiansborgvatnet1
1553490lånesats1
1553479maksimalrabattane3
1553481maksimalrabatten1
1553458natlandsveien1
1553478passeringstaket1
1553488porteføljesamansetninga1
1553476prisregulerte1
1553465prosjekteringskostnadene1
1553504renteføresetnader1
1553491renteopsjonar1
1553501ringvegsystemet1
1553467sandeide4
1553485sentrumsretta1
1553446skansentunnelen8
1553456solheimsgaten1
1553459sykkelvegprosjekt1
1553468ytrebygdsvegen1
1553482årdøgntrafikken1
1553457årstadveien1