Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 102L,2009-10: Prop. 102 L (2009-2010) Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2010

Av i alt 613 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553432aldersbestemmelsene1
1553434aldersbestemmelser1
1553430faghandlar1
1553433foromsetning1
1553424idrettsstoff1
1553429kontrollinstrument1
1553426nvhf4
1553431proporsjonalitetsomsyn1
1553435videoforhandlarar1
1553428videogramforhandlarar2
1553427videogramkonsesjonar1
1553437videogramomsetning1
1553425videohandleres4
1553423videoomsetning1
1553438video­gram1