Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 101L,2009-10: Prop. 101 L (2009-2010) Endringar i sentralbanklova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2010

Av i alt 666 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553413bemerkinger1
1553415finansmarknadsmelding1
1553422ikraftsetjingsregelen1
1553418prinsippbasert1
1553410rapporteringsmåten1
1553421rapporteringsrutine1
1553419riksrevisorane3
1553420sekretariatsressursar1
1553414sentralbanklovens1
1553411stortingsoppnemnde5
1553412stortingsoppnemnt2
1553417tilsynshandlingar1
1553416tilsynssekretariat3