Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 8,2009-10: Meld. St. 8 (2009-2010) Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2007 og 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.02.2010

Av i alt 1367 ordformer var 68 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553391agnforsyning1
1553392agnforsyninga7
1553393agnforsyningslova1
1553394agnmakrell1
1553379avgiftsmidler1
1553382avsetningstilhøva2
1553366avtakssituasjon1
1553376catchcertificate1
1553349dirigeringar1
1553400effs8
1553335eittårlege1
1553401enkeltmarknadene1
1553378ettergivinga2
1553377faglagsdommen2
1553375fangstsertifikata2
1553350fangstsertifikatordninga3
1553373fangstsertifikatsystem1
1553339fireårlege1
1553360fiskarsida3
1553333fiskeeksportlova9
1553372fiskekjøpernes2
1553389fiskeriprotokoll1
1553390fiskeriprotokollane1
1553337fiske­eksportlova1
1553398fiske­varer1
1553347forretningsaktør1
1553342førstehåndsomsetningen2
1553371hyseprisar1
1553396inndragingskompetansen1
1553380kjøpefartøy4
1553395kontrollnemnd1
1553364kredittmangel1
1553365kredittmessige1
1553383kvantumsgrensa2
1553345kvitfisksektoren13
1553397mark­nadsføringsorgan1
1553369mark­nadsutsiktene1
1553352meklingsinstans6
1553356meklingsinstansen7
1553359meklingsnemndene1
1553357meklingsnemnder1
1553338meldingsperiodar1
1553355minsteprisfastsettinga2
1553363minsteprisforhandlingane1
1553361minsteprisordninga5
1553353minste­prisen1
1553367mottaksproblem5
1553381notfanga1
1553354oppgjersreglar2
1553370prisdrøftingane2
1553368prisdrøftingar3
1553351problemstellinga1
1553358riksmeklingsmannsembetet1
1553348råfiskforskrift1
1553334råfisklovens2
1553343råfisk­forskrifta1
1553344salslagsstrukturen2
1553399sjømateksportørar3
1553346skagerrakfisk3
1553374sluttsetelsystemet1
1553340tilvirkerloven1
1553336til­verkarlova1
1553384transittforbod2
1553385transittforbodet1
1553387transittordning1
1553388transittordninga1
1553341villfiskforvaltninga2