Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 5,2009-10: Meld. St. 5 (2009-2010) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.10.2009

Av i alt 919 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553047ansvarsrutinar1
1553054etterforskingsregisteret3
1553049formålsmessig1
1553068internettkrenkingar1
1553064kredittopplysningsbransjen1
1553067leigeinteressent1
1553044oppfyllingsstatistikken1
1553048overskotsinformasjon3
1553063personopplysningsregelverket1
1553060personvernimplikasjonar1
1553043personvernløysingar1
1553046personvernmyndigheit1
1553062personvernmyndigheita1
1553042personvernmyndigheitene1
1553037personvernproblematikken1
1553058personvernreglar1
1553041personvernreglementet1
1553040personvernsituasjonen2
1553051personverntilstanden1
1553038personvernvennlege1
1553050politimyndigheitene2
1553065politiopplysningsregisteret3
1553057politiregisterlova2
1553055politiregisterloven2
1553056prümbeslutnigane1
1553052tilgangsstyring1
1553066utleigemeklar1