Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 18,2009-10: Meld. St. 18 (2009-2010) Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 og fisket etter avtalane i 2008 og 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2010

Av i alt 7828 ordformer var 248 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1552716aktivitetsdata2
1552760aktvitetsrapportering1
1552661analysegrupper1
1552748artanae1
1552739beskatingsmønsteret1
1552800bestanssituasjonen1
1552797bleifordelt1
1552795blåkveitekvote1
1552754botnfiskekvotane1
1552749botnfiskekvoten1
1552839delingsforholdet1
1552792direktefisket1
1552678dpu2
1552813erer1
1552715fangsrapportering1
1552840fangstanevert1
1552712fangstsertifikatar1
1552650firpartsavtale1
1552796fiskarianes1
1552831fiskedødeligheten1
1552871fiskemoglegheit1
1552790fiskeperioden2
1552734fiskeribyrået3
1552677fiskerifartøy5
1552723fiskeriforskriftane1
1552732fiskeriforvaltningafor1
1552694fiskerihandheving1
1552679fiskerikommissjon1
1552676fiskerikriminalitet5
1552688fiskeriministerkonferansen1
1552658fiskerimøte4
1552655fiskerisambarbeidet1
1552710fiskesalgslaga1
1552699flaggstatskriterium1
1552787forhandlingsrunda1
1552809forskningssprogram1
1552826forvaltingsmålsettingar1
1552833forvaltingsregelen3
1552722forvaltningsvedtaka3
1552735grenseavdeling1
1552829groups«1
1552852gytebestande1
1552706hamnesikkerheita2
1552713hamneskontroll1
1552700hamnestatskontrolltiltak1
1552816handhevingsregimet2
1552815hattonbanken1
1552859havfiskefartøya2
1552733havmer1
1552665havnasjonen1
1552642hysbestanden1
1552860hysefiske1
1552865hysekvoter1
1552885icess1
1552669inspeksjonsdatabasar1
1552667inspeksjonsgrupper2
1552719instituttar1
1552664kontrollavtalane1
1552668kontrollstatistikk1
1552828kvalitetssikringsgrupper1
1552864kvoteavrekna1
1552755kvotestørrelse1
1552660kystfiskeri1
1552692kystvaktforumet1
1552681landingsmønsteret2
1552680metodediskusjon2
1552686mouar1
1552685mouen1
1552711myndighetspålagte1
1552693nacgf2
1552689nafmc1
1552845nordaustatlantisk2
1552862norskefartøy1
1552808nullfiskje1
1552718observatørarland1
1552707omlastingsoperasjonar1
1552814områdeforvaltning1
1552695oppsynsfartøy2
1552671overvakingssenteret1
1552683parallellrevisjonsprosjekt1
1552825populasjons1
1552720produksjonskjeden1
1552762påbegynnes1
1552861rekefangst2
1552765rekekvote2
1552801rekurttering1
1552656ressursforvaltningsfora1
1552674rådsregulering1
1552673safeseanet2
1552750samanligna3
1552736samkjøyre1
1552690satellittsporingsutveksling1
1552880seikvota1
1552705sikkerheitsbrotet1
1552771sonetilgangen4
1552737startsr1
1552714statarar3
1552811statstatrepresentantar1
1552857stochastic1
1552663svartelistingssystemet2
1552767tilhøyrende1
1552881tilleggskvota1
1552682tollklareringsregelverket1
1552848torskefisk22
1552738totalekvotetilrådingane1
1552721totaluttak1
1552758trålefartøy1
1552684utkastpraksisen1
1552701utkastsaka1
1552817vedaket1
1552759videreføra1
1552821­angola1
1552657­derfor1
1552806­irmingerhavet2
1552805­island1
1552819­japan1
1552823­seafo1