Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 17,2009-10: Meld. St. 17 (2009-2010) Samarbeidet i NATO i 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.05.2010

Av i alt 2728 ordformer var 139 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1552582antinarkotikapersonell1
1552610apag1
1552563arkitekturalternativ1
1552545arrestering1
1552581atomvåpendoktrine1
1552566atomvåpenmakter1
1552508avskjeringsmissil1
1552504avskrekkingsdoktrinen1
1552628beredskapsstyrkane1
1552636budsjettfullmakt1
1552575cdma4
1552522comisaf7
1552576dialogfunksjonen1
1552627ekspertbistand1
1552620ekspertnivå2
1552619endevour1
1552573energieksportørar1
1552572energieksportøren1
1552571energitryggleiksområdet2
1552632envsec1
1552506fasevis1
1552587flytransitt1
1552517forsvarseigedommane3
1552592forsvarsreforma1
1552550grensestyrkane4
1552583grensestyrkar1
1552634helikopterkapasitet1
1552499hovudreferanse1
1552624høgnivåbesøk1
1552596høgrepresentantens1
1552617icp1
1552547informasjonsdelinga1
1552546informasjonsdelingsnettverk1
1552593ipap2
1552603ipp2
1552591kandidatlandstatus2
1552608kompromissvedtaka1
1552519konsultasjonsfase1
1552599kontaktpunktambassade1
1552565kortrekkjande2
1552557krisehandteringsøvingane1
1552584landtransitt1
1552585landtransportruta1
1552562layered2
1552625liaisonelementet1
1552556liaisonen1
1552555likestillingsrådgjevar3
1552558luftvernkapasitetar1
1552512mentorering1
1552600militærteknisk1
1552548mindretalsbefolkninga1
1552559missilforsvarsdiskusjonen1
1552560missilforsvarskomité1
1552505missilforsvarskonseptet1
1552561missilforsvarssystemet1
1552502nedrustingsinitiativet1
1552503nedrustingsperspektivet1
1552564nedrustingsprosess1
1552623operasjonsnivå1
1552525opplæringsinnsats2
1552533opplæringsoppdrag2
1552535opplæringsoppdraget2
1552635partnarnasjonar1
1552516partnarskapspolitikken1
1552612partnarskapsproblematikken1
1552513partnering1
1552544piratfenomenet1
1552540prta3
1552552prtet1
1552518refleksjonsfasen1
1552606reformmåla1
1552637ressursprosessane1
1552574risikospekter1
1552605samarbeidsinstrumentet1
1552618samarbeidskurs1
1552539sivilrepresentant1
1552515sivilrepresentanten3
1552529skyggeguvernørar1
1552543spesialstyrkeeininga1
1552537styrkeauke1
1552538styrkeauken1
1552549styrkereduksjonen1
1552615støttefonda1
1552514støtteoperasjonar1
1552580tilretteleggingsansvar1
1552621tiltredingstalen2
1552633transformasjonsarbeidet1
1552586transittavtalen1
1552630tryggingsdimensjonen1
1552631tryggingsinitiativet1
1552526tryggingsinstitusjonane1
1552511tryggingsinstitusjonar1
1552523tryggingsrom1
1552604tryggingsstrategi1
1552601tryggingsstruktur1
1552509utvidingspolitikken2
1552542utviklingsrådgjevarar1
1552530vegbombeangrep1
1552579vertskapsansvar1