Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 16,2009-10: Meld. St. 16 (2009-2010) Noregs deltaking i den 64. ordinære general­forsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. general­forsamlinga i FN

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.05.2010

Av i alt 2550 ordformer var 98 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1552403abdussalam2
1552413barnedødstal2
1552468barneresolusjonen1
1552425bidragsskalaforhandlingane1
1552444botnfisket1
1552424budsjettkonservativ2
1552420budsjettperiodane1
1552415feltbaserte1
1552487finansieringsbyrde1
1552497folkerettskommi­sjonen1
1552436forhandlingsleiaren25
1552466forhandlingsslitasje1
1552480fredsbevaringa1
1552479fredsbyggingstiltak1
1552492freds­bevarande1
1552467generalforsamlingspresidenten1
1552431generalforsamlingsresolusjonen1
1552427generalfor­samlinga1
1552441generalsektretæren1
1552429general­sekretærens1
1552432givarkoordinering1
1552418givarsamfunnet1
1552442heilskapsgrep1
1552445hisashi1
1552435høgnivåpanelets1
1552401høgnivåveka11
1552417kapambwe2
1552475kapasitetsdriven1
1552414karbonskatt1
1552460klasevåpenkonvensjon1
1552438kompromisskategori1
1552456konsensuskravet1
1552454konsensusparagrafen1
1552462korrupsjonskonvensjonen1
1552443kvinnerettane2
1552416lazarous2
1552412likestillingseining5
1552410logistikkutfordringane1
1552472mandatgivar1
1552404mat­varekrisa1
1552458minekonvensjonane1
1552459mineresolusjonen1
1552481mineryddingsbistand1
1552448nedrustingsprofil1
1552439normutviklinga1
1552483ohchr1
1552465oics1
1552493opera­sjonar1
1552453pfirter2
1552473politibidragsytande1
1552408provinsrådsvala1
1552477ramme­verket1
1552407redd+3
1552433reformlanda1
1552437reformspørsmåla1
1552434reformvedtaka1
1552461sesjons1
1552406skogøydelegging2
1552446sørkoreanaren3
1552463tekstforslaga1
1552498terrorismedefinisjonen1
1552452toksinvåpen1
1552419toårsplan1
1552422traktatorgan1
1552455traktattekst1
1552426universaljurisdiksjon6
1552430utsleppslanda1
1552409valinstitusjonane1
1552478velfinansierte1
1552428verifiserbar1