Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 98,2008-09: St.prp. nr. 98 (2008-2009) Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.08.2009

Av i alt 871 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551643autopasssystemet1
1551647belønningstilskott2
1551634eingongsbortfall1
1551624fiskådalen2
1551648fleirårlege1
1551646forvaltningsgrensene1
1551628jernbanegodsterminalen1
1551629justvik2
1551631kjevikvegen1
1551627kollektivgater1
1551645kollektivtrafikant1
1551622kolsdalen8
1551635periodeabonnement1
1551641rabattabonnement1
1551642standardføresetnad2
1551639sødalsveien1
1551638tilfartsvegane1
1551637tinnheia2
1551640tretjønnveien1
1551644vidareutviking1
1551623vågsbygdveien1