Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 97,2008-09: St.prp. nr. 97 (2008-2009) Om samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Qatar, underskriven i Oslo 29. juni 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.08.2009

Av i alt 874 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551617arbeidsstaten3
1551615føre­taket1
1551621golfsamarbeidsrådet1
1551618luftfartsinntekt1
1551613moftah2
1551614mønster­avtala1
1551620selskapsleiarar1
1551616skatteavtaleforhandlingar1
1551619skipsfartsføretak1