Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 96,2008-09: St.prp. nr. 96 (2008-2009) Om samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Slovenia, underskriven i Ljubljana 18. februar 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.08.2009

Av i alt 822 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551607bajuk1
1551611formues­godet1
1551608mønsteravtala3
1551612pensjonsut­betalingar1
1551610selskapsgjelda1