Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 91,2008-09: St.prp. nr. 91 (2008-2009) Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (tilskot til regionale flyplassar)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.06.2009

Av i alt 218 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551606tryggleiksinvesteringane1