Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 89,2008-09: St.prp. nr. 89 (2008-2009) Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.06.2009

Av i alt 300 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551602justeringsoppgjet1
1551596låglønsgruppa4
1551599primærgodtgjerdsler1
1551603regulativendringane1
1551598soldatanes1
1551601soldatproposisjon1
1551597soldatreguleringane2
1551595yrkes­organisasjonenes1