Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 87,2008-09: St.prp. nr. 87 (2008-2009) Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.06.2009

Av i alt 347 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551593bygningsentreprisane1
1551594montasjeforhold1
1551590rammeutvidinga4