Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 85,2008-09: St.prp. nr. 85 (2008-2009) Om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.06.2009

Av i alt 1238 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551562ansvarsendringa1
1551558bjørndalsbrua1
1551585bompengeutrekninga1
1551575bomsnitta1
1551564bomsnittet2
1551557byåsentunnelen3
1551588driftstiltaka2
1551543hovudruter1
1551589innkrevjingsmodell1
1551582innkrevjingspunktet1
1551579innkrevjingssnitt2
1551581innkrevjingssnittet1
1551578innkrevjingsutstyret1
1551573jonsvannet1
1551544kollektivprosjekta1
1551549kollektivtiltaka1
1551571malvikvegen1
1551542miljøpakka68
1551566okstadbakken5
1551565omkjøringsruta1
1551568omkjøringsruter1
1551567oslovegen2
1551550prosjektsamansettinga1
1551551riksvegringen1
1551554sentervegen6
1551547sykkelvegtiltaka3
1551559sykkel­vegar1
1551584takstvedtak3
1551583tidsdifferensierast1
1551577tilbodsutlysninga1
1551587tilleggsutgreiingane1
1551569tillerbruvegen1
1551555tonstadkrysset1
1551574trafikkavvisning3
1551576trafikkavvisninga1
1551586trafikknivå1
1551545trafikktryggleiks­tiltak1
1551560trafikkutfordringar1
1551563trondheimssida1
1551548utbyggingsprofilen1
1551556vegtilknytingar1
1551572væretrøa1