Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 84,2008-09: St.prp. nr. 84 (2008-2009) Om trygdeoppgjeret 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.06.2009

Av i alt 795 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551540hushalds­utgifter1
1551533intergreringstilskottet1
1551541samordningspliktige2
1551527særtileggssats1