Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 82,2008-09: St.prp. nr. 82 (2008-2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal - Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.05.2009

Av i alt 969 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551509andelva3
1551516bompengeinnkrevijnga1
1551517kristenstudalen1
1551507labbdalen5
1551511masseunderskot1
1551512masse­utrekningar1
1551508morskogen9
1551518omkjøringsalternativ1
1551510rasteplassanlegg1
1551524sakgodkjenning1
1551519trafikkmodellen1
1551506utbyggingsetappen1
1551520utbyggings­etappe1