Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 78,2008-09: St.prp. nr. 78 (2008-2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.05.2009

Av i alt 1080 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551499bompengetakster1
1551503bompengstasjonen1
1551492bømlopakke1
1551487fellesstrekning1
1551496finansieringsføresetnadene1
1551495forskotbetaling1
1551491hestaneset3
1551502innkrevjingspunkta1
1551498persontransportmodell1
1551494rabattording1
1551493samarbeids­rådet1
1551489stongarsundet1
1551488vegparsellane2