Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 77,2008-09: St.prp. nr. 77 (2008-2009) Om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.05.2009

Av i alt 804 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551486bompengeproposisjonar3
1551485bompengesaker2
1551481børveneset1
1551482kvamma­pakken2
1551483parallell­innkrevjing1