Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 70,2008-09: St.prp. nr. 70 (2008-2009) Om investeringar i Forsvaret

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2009

Av i alt 770 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551397anleggsfasilitetar2
1551406artillerikanonane2
1551407artillerisystem2
1551419eineleverandørsituasjon1
1551410eldleiing1
1551408industrideltaking1
1551405kaifasilitetane1
1551396logistikkavdelingane1
1551395logistikkavdelingar1
1551421logistikkløysinga1
1551420løysingskomponentane1
1551418manøverbataljonane1
1551399materiellsystema1
1551414middelstungt1
1551401myntgata3
1551412nyskaffingsprosess1
1551417oppklaringskøyrety1
1551415panserkøyrety1
1551403pauseareala1
1551409sjølvdrive1
1551416stridsoppklaringssystem1
1551404styrkeforband1
1551411tilbakefallsposisjon1
1551400varmgarasje1