Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 66,2008-09: St.prp. nr. 66 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiar for driftskreditt til fiskerinæringa)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.05.2009

Av i alt 340 ordformer var 11 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551384garantidel2
1551390garantidelen1
1551392garantiprovisjonssatsar1
1551389kassakredittramme1
1551388kredittramme1
1551385risikopotensialet2
1551383tapsl√łyvingar1
1551393utjamningstiltak1