Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 61,2008-09: St.prp. nr. 61 (2008-2009) Om delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.04.2009

Av i alt 927 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551371basiskalkyle1
1551381bom­stasjonen1
1551368dagstrekning1
1551373dagstrekningane1
1551366dal­føret1
1551380full­finansiering1
1551365granvinvatnet3
1551375kryssombygging2
1551369ras­sikringstunnelen1
1551378sjølvskyldnargaranti2
1551372vegbredda1
1551379vossapakke1
1551377vossa­pakko1
1551382­hordaland1