Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 58,2008-09: St.prp. nr. 58 (2008-2009) Nord-Jærenpakka - fullføring

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.04.2009

Av i alt 459 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551360bompengetakstene1
1551352forusområdet1
1551364gandsfjordkryssinga1
1551359jærenpakke5
1551363kristensberget1
1551353ragbakken1
1551351stamnetthavna2
1551357sømmevågen1
1551348vegdelen1
1551350veglenke3