Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 45,2008-09: St.prp. nr. 45 (2008-2009) Kostnadsauke på rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud - vidare utbyggjing

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.03.2009

Av i alt 284 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551149anleggs­arbeida1
1551153bruarbeida1
1551151foreleggast1
1551154kostnads­auken1
1551152mudringsarbeider1