Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 44,2008-09: St.prp. nr. 44 (2008-2009) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-­komiteen om innlemming i EØS-avtala av ­fellesskapsprogrammet for vern av barn som nyttar Internett og annan kommunikasjonsteknologi ­(Sikrare Internett) 2009-2013

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.03.2009

Av i alt 447 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551143ajourførd2
1551141barnelokking3
1551140fellesskaps­programmet2
1551145koordineringsorganet1
1551142overgrepsbilete20
1551147­innlemming1
1551148­kommunikasjonsteknologi1
1551146­samtykke1
1551139­uoffisiell1