Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 29,2008-09: St.prp. nr. 29 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 1052 ordformer var 42 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551109aksjetransaksjonar3
1551119beredskapsføremål1
1551095beredskapsmidla1
1551116beredskapsretta1
1551124domsslutting1
1551127eigarskapssaker1
1551118endringsproposisjonar1
1551130garantiavtala1
1551123hovedstolen1
1551100ispatruljetenester1
1551104lovnadsomfang1
1551114lovnadsomfanget1
1551112miljøgarantiane2
1551101nettotonnasjen6
1551103prosjekttilgang1
1551113prosjekttilgangen1
1551137satellittnavigasjonsprogrammet2
1551097skipsfartsberedskap2
1551122skipskontrakter2
1551117utgiftsløvinga2