Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 27,2008-09: St.prp. nr. 27 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 645 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551094billetkunst1
1551091tilskottspost1
1551090ullandhauggarden2