Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 26,2008-09: St.prp. nr. 26 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Olje- og energidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 1226 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551074bayerngas2
1551076flankereservane1
1551070fornyingssaker3
1551082investeringsanslaga2
1551081investeringsavgjerd1
1551080investeringsoverslaget1
1551055kvikkleireområde2
1551049oeds2
1551073retthavarane1
1551069søkarinteresse1
1551084tidspenn1
1551050utgreiingbudsjett1
1551051utredingar1
1551053utrekningsteknisk1
1551086utslippsløyve1
1551058utstatt1