Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 2,2008-09: St.prp. nr. 2 (2008-2009) Om bygging og finansiering av ny ferjekai på Årsnes og utbetring av rv 551 mellom Løfallstrand og Årsnes i Kvinnherad kommune i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.10.2008

Av i alt 709 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550992avvisningseffekten1
1550984eigersida1
1550993ferjeregulativet1
1550989fylkesutvalg1
1550980fylkesvegferjesamband1
1550995gjennomsnittsreise1
1550978langdistansetrafikk1
1550988reforskottering1
1550990refusjonstidspunkt1
1550994refusjonstidspunktet1
1550979reiseval3
1550996seglingsforholda1
1550981taxihaldeplass1
1550997tilfartsveg1
1550983vertikalprofil1