Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 21,2008-09: St.prp. nr. 21 (2008-2009) Om endringar i Statsbudsjettet for 2008 under ­ Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 1392 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550947anskaffingsprosjektet1
1550941beman­ningsauke1
1550970bistands­advokatar1
1550930doms­utgifter1
1550948helikopterorganisasjonar1
1550949hovudredningssentral1
1550936klientavhengige2
1550964nød­kommunikasjon1
1550937overgangsbustadane2
1550959radionettverk2
1550956radio­nett1
1550972rettsoppmodning1
1550974standardsatsar2
1550953tilleggskontrakten1
1550975tvangsavviklingsbo1
1550943ugifter2
1550967ulykkeskommisjonar1
1550957utbyggings­område1
1550946utdanningsløyver2
1550973utleverings­saker1
1550929utreiingsfeltet1
1550955utstyrinnkjøp1
1550942utviklingsutgifter1
1550977vegarealet1
1550945våpengebyr1
1550944våpenløyvingar2
1550969ålesundsutvalet1