Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-4,2008-09: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2008-2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 (nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i 2009)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2008

Av i alt 552 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550905finnmarksrunden1
1550892fiskehelseomsyn1
1550889fôrkvoteordninga1
1550900havbruksløyve1
1550906inntekstproveny1
1550890konsesjonsnivå1
1550909lokalitar1
1550891lokalitetsnivå1
1550912oppdrettsløyva2
1550898pankreassjukdom10
1550908prioriteringskriterium1
1550896produksjonsnisje1
1550910produksjonsreglar3
1550893slaktekvantumet1
1550907søknadskonkurranse1
1550911tildelingsforskrift1
1550902tildelingsrundane1
1550888tildelingsrunder1
1550887tilleggsnr1