Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 19,2008-09: St.prp. nr. 19 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 563 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550885avrundingsfeil1
1550874budsjettanslaga2
1550883eskaleringa1
1550882klaseammunisjonskonvensjonen1
1550876prosjektbudsjetta1
1550878prosjektframdrift1
1550877prosjektframdrifta2
1550873riddervoldsgt1
1550879utbetalingsanslag1
1550880utbetalingsprognosene1