Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2008-09: St.prp. nr. 18 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.11.2008

Av i alt 687 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550868fråfallsprosenten2
1550854halvårsverknad1
1550864kjernekapitaldekking2
1550865kjernekapitaldekkinga1
1550851nyttbar1
1550867renteavtaler1
1550858toppfinansieringstilskot1